Wielkopolski Portal Senioralny

Krotoszyńskie spotkania seniorów

Krotoszyńskie spotkania seniorów
    Od piętnastu lat we wrześniu w Krotoszynie spotykają się aktywni seniorzy. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wspólnie z Odziałem Związku Emerytów i Inwalidów organizuje regionalną imprezę o nazwie „Senior z inicjatywą”.

    Impreza nie mogłaby się odbyć bez wsparcia władz miasta i powiatu Krotoszyńskiego, Powiatowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Samorządu Województwa Wielkopolskiego. Tradycją stało się to, że pierwszego dnia odbywa się debata dotycząca seniorów. W tym roku nosiła ona nazwę „W sile wiek”. Udział w niej wzięli samorządowcy i specjaliści od polityki społecznej. W trakcie debaty zostały  poruszone kwestie działań  niezbędnych w przeobrażaniu struktury społecznej i demograficznej społeczności lokalnej. Uczestnicy debaty mogli również zapoznać się z ciekawymi rozwiązaniami wprowadzonymi przez władze miasta Poznania.

    Tradycyjnie drugiego dnia odbył się Przegląd Twórczości Artystycznej. W tym roku wzięły w nim udział 22 organizacje senioralne. Zaprezentowały one zarówno twórczość sceniczną, jak i owoce rękodzieła. Występy zakończyły się wręczeniem dyplomów, statuetek i upominków przedstawicielom organizacji biorących udział w Przeglądzie oraz nagród dla osobowości 15-lecia Przeglądu Twórczości Artystycznej.

    Zapraszamy Państwa do obejrzenia relacji wideo z tego wydarzenia.

Media

{YouTube}
{/YouTube}

Skomentuj

Podając swój adres email oraz Imię/Nazwa użytkownika robisz to dobrowolnie i jednocześnie zgadzasz się na opublikowanie Twojego komentarza oraz Iminia/Nazwy użytkownika oraz zapisanie Twoich danych w bazie osób udzielających komentarze. Redakcja nie będzie tych danych używać w żaden inny sposób, w tym nie będzie wysyłać Tobie żadnych materiałów reklamowych. Twoje dane zostaną zapisane, przechowywane i administrowane przez redakcję (pełne dane w dziale KONTAKT). Masz prawo w każdym momencie do bezpłatnego i skutecznego usunięcia Swoich danych pisząc stosowną prośbę drogą mailową na adres redakcja@brawosenior.pl.

Powrót na górę
um
Rops
logo powiat poznanski
logo poznań

Przedstawione treści wyrażają poglądy realizatora projektu i nie muszą odzwierciedlać oficjalnego stanowiska Samorządu Województwa Wielkopolskiego