Wielkopolski Portal Senioralny

Spotkanie wielkopolskich UTW

Spotkanie wielkopolskich UTW
     W Wielkopolsce działa ponad pięćdziesiąt Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Funkcjonują one zarówno w dużych miastach, jak i w gminach wiejskich. Ich głównym celem jest działalność edukacyjna oraz aktywizacja osób starszych.

    W połowie września Samorząd Województwa Wielopolskiego zaprosił do Skorzęcina przedstawicieli Uniwersytetów Trzeciego Wieku z naszego regionu. W ciągu trzech dni uczestnicy spotkania zapoznali się m.in. z samorządową polityką senioralną, ciekawymi przykładami projektów realizowanych przez organizacje pozarządowe oraz zasadami pisania dobrych wniosków. Dowiedzieli się także, jak kreować wizerunek organizacji i jak go promować w mediach społecznościowych. Odbyły się także warsztaty z komunikacji interpersonalnej i warsztaty wizażu. Uczestnicy spotkania dowiedzieli się również, jak dbać o swoje bezpieczeństwo oraz jak udzielać pierwszej pomocy. Spotkanie zorganizował Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu.

    Zapraszamy Państwa do obejrzenia relacji wideo z tego wydarzenia.

Media

{YouTube}
{/YouTube}

Skomentuj

Podając swój adres email oraz Imię/Nazwa użytkownika robisz to dobrowolnie i jednocześnie zgadzasz się na opublikowanie Twojego komentarza oraz Iminia/Nazwy użytkownika oraz zapisanie Twoich danych w bazie osób udzielających komentarze. Redakcja nie będzie tych danych używać w żaden inny sposób, w tym nie będzie wysyłać Tobie żadnych materiałów reklamowych. Twoje dane zostaną zapisane, przechowywane i administrowane przez redakcję (pełne dane w dziale KONTAKT). Masz prawo w każdym momencie do bezpłatnego i skutecznego usunięcia Swoich danych pisząc stosowną prośbę drogą mailową na adres redakcja@brawosenior.pl.

Powrót na górę
um
Rops
logo powiat poznanski
logo poznań

Przedstawione treści wyrażają poglądy realizatora projektu i nie muszą odzwierciedlać oficjalnego stanowiska Samorządu Województwa Wielkopolskiego