Wielkopolski Portal Senioralny

Rzecznik Praw Pacjenta przypomina - część trzecia

Rzecznik Praw Pacjenta przypomina - część trzecia
Dostęp do dokumentacji medycznej jest prawem każdego pacjenta, określonym w ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Dostęp do niej można uzyskać w siedzibie placówki medycznej. Osobami uprawnionymi do uzyskania takiej informacji są zarówno pacjenci przebywający w tejże placówce, jaki i osoby przez nie upoważnione. Może to być zarówno członek rodziny pacjenta np. dzieci, jak i osoba z nim nie spokrewniona np. koleżanka. 

Upoważnienie może być wyrażone np. w formie ustnej, pisemnej czy też notarialnej. W przypadku ustnej formy, imię i nazwisko osoby upoważnionej powinno zostać odnotowane w dokumentacji medycznej pacjenta. Natomiast pisemne oświadczenie (napisane przez pacjenta) powinno zawierać:

  • imię i nazwisko pacjenta
  • datę i miejsce sporządzenia oświadczenia
  • wskazanie konkretnej osoby, która będzie upoważniona do dokumentacji pacjenta, z podaniem jej imienia i nazwiska
  •  podpis pacjenta.

Takie oświadczenie powinno zostać zamieszczone lub dołączone do dokumentacji medycznej pacjenta.

Media

{YouTube}
{/YouTube}

Skomentuj

Podając swój adres email oraz Imię/Nazwa użytkownika robisz to dobrowolnie i jednocześnie zgadzasz się na opublikowanie Twojego komentarza oraz Iminia/Nazwy użytkownika oraz zapisanie Twoich danych w bazie osób udzielających komentarze. Redakcja nie będzie tych danych używać w żaden inny sposób, w tym nie będzie wysyłać Tobie żadnych materiałów reklamowych. Twoje dane zostaną zapisane, przechowywane i administrowane przez redakcję (pełne dane w dziale KONTAKT). Masz prawo w każdym momencie do bezpłatnego i skutecznego usunięcia Swoich danych pisząc stosowną prośbę drogą mailową na adres redakcja@brawosenior.pl.

Powrót na górę
um
Rops
logo powiat poznanski
logo poznań

Przedstawione treści wyrażają poglądy realizatora projektu i nie muszą odzwierciedlać oficjalnego stanowiska Samorządu Województwa Wielkopolskiego