Wielkopolski Portal Senioralny

Polscy pionierzy w Ameryce

Polscy pionierzy w Ameryce
    To jest historia wręcz nieprawdopodobna. W dniu 1 października 1608 roku Polacy wylądowali w forcie Jamestown. Rok wcześniej fort zbudowali Anglicy. Wraz z Polakami przybyli też Niemcy. Wszyscy przyczynili się do tworzenia zalążków przyszłych Stanów Zjednoczonych.

    Kolonizacja pociągnęła za sobą liczne ofiary, zwłaszcza po stronie ludności rdzennej, czyli Indian. Przyniosła też rozwój rzemiosła. Duży w tym udział Polaków, którzy przybyli już drugim transportem angielskich kolonizatorów. „Jamestown okala ogromna dziewicza puszcza. Drzewa sosnowe doskonale nadają się do produkcji smoły i żywicy. Jest też piasek, który wykorzystać można do wyrobu szkła. W kolonii zajmują się tym głównie Niemcy, sprowadzeni razem z Polakami. Za osadą powstaje mała huta szkła, której replikę można oglądać do dziś. – Polacy mogli być też zaangażowani w hutnictwo szkła, ale nie przyniosło to oczekiwanego sukcesu. Wiemy natomiast na pewno, że Polacy wytwarzali potaż, mydło i materiał na szkło oraz smołę i dziegieć. Robili to świetnie i były to najlepsze produkty tworzone tutaj przez rzemieślników – twierdzi Merry A. Outlaw, kuratorka wykopalisk w Jamestown. Amerykańscy historycy mówią w tym kontekście o „pierwszym przemyśle” Nowego Świata.” - pisze Bartosz Dudek.

    I tak rozpoczyna się historia, mało znana, twórców przyszłej potęgi przemysłowej Ameryki Północnej. Warto sięgnąć po cały tekst w Newsweek Polska.

28 komentarzy

Skomentuj

Podając swój adres email oraz Imię/Nazwa użytkownika robisz to dobrowolnie i jednocześnie zgadzasz się na opublikowanie Twojego komentarza oraz Iminia/Nazwy użytkownika oraz zapisanie Twoich danych w bazie osób udzielających komentarze. Redakcja nie będzie tych danych używać w żaden inny sposób, w tym nie będzie wysyłać Tobie żadnych materiałów reklamowych. Twoje dane zostaną zapisane, przechowywane i administrowane przez redakcję (pełne dane w dziale KONTAKT). Masz prawo w każdym momencie do bezpłatnego i skutecznego usunięcia Swoich danych pisząc stosowną prośbę drogą mailową na adres redakcja@brawosenior.pl.

Powrót na górę