Wielkopolski Portal Senioralny

My hippisi - Znikający punkt

My hippisi - Znikający punkt
     Minęło 50 lat od najbardziej znaczącego w XX wieku, buntu młodych zachodniego świata. Buntu przeciw pokoleniu rodziców oraz zbudowanemu przez nich społeczeństwu konsumpcyjnemu.

     Społeczeństwu ulęgającemu dyktatowi pieniądza, społeczeństwu pełnemu hipokryzji i kunktatorstwa. Wreszcie przeciw mitowi domowego szczęścia i harmonii codziennego życia. Bardzo poważną siłą napędową tego ruchu był protest przeciw wojnie w Wietnamie i przymusowemu poborowi do armii USA. Skrajny pacyfizm spod hasła: ”czyń miłość, zamiast wojny” stał się przesłaniem i ideologią tego pokolenia. Towarzyszyła mu nowa muzyka, sztuka, obyczajowość, a nawet filozofia. Kulminacyjnym wydarzeniem stał się festiwal w Woodstock z 1969 roku. Bunt hippisów przeciw kapitalistycznemu światu na Zachodzie, w Polsce, był buntem, mniej licznego środowiska, przeciw władzy i ideologii komunistycznej. Ot taki paradoks historii. Ale to, co łączyło młodych po obu stronach muru, to pragnienie wolności, miłości, muzyki, życia nieograniczonego gorsetem konwenansów i wymogów. Kultowym wyrazem tego myślenia, stał się film „Znikający punkt”.

     Gorąco zapraszamy.

 

Media

{YouTube}
{/YouTube}

18 komentarzy

Skomentuj

Podając swój adres email oraz Imię/Nazwa użytkownika robisz to dobrowolnie i jednocześnie zgadzasz się na opublikowanie Twojego komentarza oraz Iminia/Nazwy użytkownika oraz zapisanie Twoich danych w bazie osób udzielających komentarze. Redakcja nie będzie tych danych używać w żaden inny sposób, w tym nie będzie wysyłać Tobie żadnych materiałów reklamowych. Twoje dane zostaną zapisane, przechowywane i administrowane przez redakcję (pełne dane w dziale KONTAKT). Masz prawo w każdym momencie do bezpłatnego i skutecznego usunięcia Swoich danych pisząc stosowną prośbę drogą mailową na adres redakcja@brawosenior.pl.

Powrót na górę