Wielkopolski Portal Senioralny

Pogodna Jesień w Buku

Pogodna Jesień w Buku
     Od siedmiu lat w Buku w Powiecie Poznańskim działa Dom Dziennego Pobytu "Pogodna Jesień". Jego działalność jest imponująca.

    Każdego dnia przychodzi tutaj 30 seniorów. A łącznie jest ich ponad 100. Chętnie korzystają z takich zajęć jak gimnastyka, taniec, śpiew, czy zajęcia teatralne, plastyczne, a nawet zbawienny masaż. Seniorzy chętnie uczestniczą w imprezach organizowanych z okazji imienin, urodzin, Dnia Babci i Dziadka, czy zabaw andrzejkowych. Szczególnym czasem jest okres karnawału. Każdego roku bal ma wyjątkowo uroczystą oprawę. Seniorzy z Buku uczestniczą także w projektach organizowanych przez Dom Dziennego Pobytu i Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych im. Jana Pawła II w Grodzisku Wielkopolskim. Na uwagę zasługuje także działalność teatralna. Z dużym sukcesem są prezentowane przedstawienia teatralne przygotowywane przez bukowskich seniorów. Podopieczni Domu Dziennego Pobytu "Pogodna Jesień" pomagają także innym. Zbierali żywność dla potrzebujących i przygotowywali czapki dla dzieci z Afganistanu. - Nie jest tajemnicą, że najgorsza w życiu jest samotność - mówi Alicja Króliczak, kierownik "Pogodnej Jesieni". - Chodzi więc o to, by Ci ludzie nie byli na nią skazani - dodaje.  - O to walczę i cieszę się każdym wspólnie spędzonym z seniorami dniem.

    Buk jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej leżącej w powiecie poznańskim. Zamieszkały jest przez ponad 6 000 mieszkańców. Legenda głosi, że w okolicach miasta, pod drzewem bukowym zmarł na polowaniu książę Mieszko. 

 

1 komentarz

Skomentuj

Podając swój adres email oraz Imię/Nazwa użytkownika robisz to dobrowolnie i jednocześnie zgadzasz się na opublikowanie Twojego komentarza oraz Iminia/Nazwy użytkownika oraz zapisanie Twoich danych w bazie osób udzielających komentarze. Redakcja nie będzie tych danych używać w żaden inny sposób, w tym nie będzie wysyłać Tobie żadnych materiałów reklamowych. Twoje dane zostaną zapisane, przechowywane i administrowane przez redakcję (pełne dane w dziale KONTAKT). Masz prawo w każdym momencie do bezpłatnego i skutecznego usunięcia Swoich danych pisząc stosowną prośbę drogą mailową na adres redakcja@brawosenior.pl.

Powrót na górę
um
Rops
logo powiat poznanski
logo poznań

Przedstawione treści wyrażają poglądy realizatora projektu i nie muszą odzwierciedlać oficjalnego stanowiska Samorządu Województwa Wielkopolskiego