Wielkopolski Portal Senioralny

Poznań - rozśpiewani seniorzy

Poznań - rozśpiewani seniorzy
     Na scenie pojawi się 14 zespołów muzycznych i chórów. Łącznie zobaczymy i usłyszymy 180 utalentowanych poznańskich seniorów. Tak imponująco zapowiada się Poznański Przegląd Twórczości Seniorów.  

     Przegląd stanowi pierwszą taką prezentację senioralnych zespołów wokalnych i chórów z terenu Poznania. Działają one w klubach seniora, domach kultury, domach pomocy społecznej, parafiach i w wielu innych środowiskach. Prezentacje zespołów odbędą się w dwóch kategoriach - zespoły wokalne oraz chóry. Łącznie na scenie zobaczymy 180 utalentowanych seniorów. Zaprezentują oni różnorodny repertuar. Z jednej strony będą to utwory muzyki klasycznej i popularnej, a z drugiej muzyka biesiadna. Należy jedynie żałować, że nie usłyszymy muzyki rockowej, chociaż hipisi są już od wielu lat na emeryturze...

    Organizatorem Przeglądu jest Fundacja Wspierania Twórczości, Kultury i Sztuki ARS wraz z Wydziałem Kultury Urzędu Miasta Poznania. Odbędzie się on w sobotę 21 października w Sali Koncertowej Szkoły Muzycznej przy ul. Solnej 12. Impreza rozpocznie się o godz. 13.00. Wstęp jest bezpłatny. Nasza redakcja objęła Przegląd patronatem medialnym i przygotuje z niego relację wideo.

 

Skomentuj

Podając swój adres email oraz Imię/Nazwa użytkownika robisz to dobrowolnie i jednocześnie zgadzasz się na opublikowanie Twojego komentarza oraz Iminia/Nazwy użytkownika oraz zapisanie Twoich danych w bazie osób udzielających komentarze. Redakcja nie będzie tych danych używać w żaden inny sposób, w tym nie będzie wysyłać Tobie żadnych materiałów reklamowych. Twoje dane zostaną zapisane, przechowywane i administrowane przez redakcję (pełne dane w dziale KONTAKT). Masz prawo w każdym momencie do bezpłatnego i skutecznego usunięcia Swoich danych pisząc stosowną prośbę drogą mailową na adres redakcja@brawosenior.pl.

Powrót na górę
um
Rops
logo powiat poznanski
logo poznań

Przedstawione treści wyrażają poglądy realizatora projektu i nie muszą odzwierciedlać oficjalnego stanowiska Samorządu Województwa Wielkopolskiego