Wielkopolski Portal Senioralny

Poznań - Pierwsza Osiedlowa Rada Seniorów

Poznań - Pierwsza Osiedlowa Rada Seniorów
    10 lat temu w Poznaniu powstała pierwsza w Polsce Miejska  Rada Seniorów. W ostatnich latach powstało ich wiele, ale nigdzie nie było jeszcze Osiedlowej Rady Seniorów.

    Do Przewodniczącego Miejskiej Rady Seniorów, Zdzisława Szkutnika, napisał Przemysław Polcyn, Przewodniczący Rady Osiedla Krzyżowniki-Smochowice. Powiadomił o powoływaniu Osiedlowej Rady Seniorów, pierwszej w Wielkopolsce i być może w Polsce. W liście czytamy, że celem Rady będzie: „zapewnienie seniorom wpływu na sprawy dotyczące całej społeczności, jak i najstarszego pokolenia mieszkańców naszego Osiedla, poprzez reprezentowanie ich interesów w obszarach: zapobiegania i przełamywania marginalizacji seniorów, wspierania aktywności ludzi starszych, profilaktyki i promocji zdrowia seniorów, przełamywania stereotypów na temat seniorów i starości oraz budowanie ich autorytetu, rozwój form wypoczynku, dostęp do edukacji i kultury.” Do tej historycznej chwili doszło 18 września 2017 w siedzibie Rady Osiedla. Więcej informacji na stronie Miejskiej Rady Seniorów.

Skomentuj

Podając swój adres email oraz Imię/Nazwa użytkownika robisz to dobrowolnie i jednocześnie zgadzasz się na opublikowanie Twojego komentarza oraz Iminia/Nazwy użytkownika oraz zapisanie Twoich danych w bazie osób udzielających komentarze. Redakcja nie będzie tych danych używać w żaden inny sposób, w tym nie będzie wysyłać Tobie żadnych materiałów reklamowych. Twoje dane zostaną zapisane, przechowywane i administrowane przez redakcję (pełne dane w dziale KONTAKT). Masz prawo w każdym momencie do bezpłatnego i skutecznego usunięcia Swoich danych pisząc stosowną prośbę drogą mailową na adres redakcja@brawosenior.pl.

Powrót na górę
um
Rops
logo powiat poznanski
logo poznań

Przedstawione treści wyrażają poglądy realizatora projektu i nie muszą odzwierciedlać oficjalnego stanowiska Samorządu Województwa Wielkopolskiego