Wielkopolski Portal Senioralny

Powiat Poznański - nie dajmy się grypie

Powiat Poznański - nie dajmy się grypie
     Już po raz czwarty starsi mieszkańcy powiatu poznańskiego mogą skorzystać z bezpłatnych szczepień przeciw grypie. Rusza kolejny sezon profilaktycznego programu finansowanego ze środków powiatu. 

     Program obejmuje wszystkie 17 gmin powiatu poznańskiego i skierowany jest do osób powyżej 50 roku życia. Akcja rozpoczyna się w piątek 15 września. Jej celem jest zmniejszenie liczby zachorowań na grypę i związanych z nimi powikłań pogrypowych. Skorzystanie z bezpłatnych szczepień ma też na celu redukcję liczby hospitalizacji, ograniczenie przypadków śmiertelnych spowodowanych grypą lub powikłaniami pogrypowymi oraz zwiększenie wiedzy na temat profilaktyki tej choroby.  Szczegółowe informacje można uzyskać osobiście od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9.00 do 15.00, w sekretariacie Przychodni EDICTUM w Poznaniu przy ul. Mickiewicza 31, I piętro, pok. 120 oraz pod numerem  telefonu 61 847 04 54 lub 61 843 91 49 oraz na stronie internetowej http://edictum.pl/programy/grypa-powiat-poznanski-2017/. Podane są tam adresy przychodni w każdej gminie powiatu poznańskiego, które ralizują ten program. Akcja będzie trwała do 22 grudnia lub wyczerpania limitu szczepionek.

    W minionych trzech latach zaszczepiono przeciw grypie ponad siedem tysięcy osób, na co wydano w sumie 260.434 zł.  W tym roku powiat poznański przeznaczył na szczepienia dla blisko 3000 osób 140.000 zł. Od kilku lat powiat kładzie duży nacisk na realizację polityki zdrowotnej. W roku 2017 wydał blisko 800 tysięcy złotych na programy profilaktyczne związane ze szczepieniami (pneumokoki, HPV, grypa). W uznaniu za trud wkładany w realizację zadań z zakresu promocji ochrony zdrowia powiatowi poznańskiemu przyznano tytuł „Lidera w innowacjach w zakresie profilaktyki grypy”. Wręczenie nagrody odbyło się ostatnio w Sejmie RP, podczas IX Dorocznej Debaty Ekspertów Flu Forum 2017.

 

Skomentuj

Podając swój adres email oraz Imię/Nazwa użytkownika robisz to dobrowolnie i jednocześnie zgadzasz się na opublikowanie Twojego komentarza oraz Iminia/Nazwy użytkownika oraz zapisanie Twoich danych w bazie osób udzielających komentarze. Redakcja nie będzie tych danych używać w żaden inny sposób, w tym nie będzie wysyłać Tobie żadnych materiałów reklamowych. Twoje dane zostaną zapisane, przechowywane i administrowane przez redakcję (pełne dane w dziale KONTAKT). Masz prawo w każdym momencie do bezpłatnego i skutecznego usunięcia Swoich danych pisząc stosowną prośbę drogą mailową na adres redakcja@brawosenior.pl.

Powrót na górę
um
Rops
logo powiat poznanski
logo poznań

Przedstawione treści wyrażają poglądy realizatora projektu i nie muszą odzwierciedlać oficjalnego stanowiska Samorządu Województwa Wielkopolskiego