Wielkopolski Portal Senioralny

Poznań - „Dąbrówka" poetów

Poznań - „Dąbrówka" poetów
    Był czas, że poeci rodzili się licznie. Wielu miało ambicję pisania, ale liczni byli też czytelnicy poezji. Dziś jest ich znacznie mniej. Może to znak czasu. 

 

    Tym bardziej hołubimy współczesnych poetów. Są wśród nas. Zapraszamy wszystkich seniorów, którym rytm i rym gra w duszy i tych, którzy jeszcze o tym nie wiedzą, do miejsca poetyckiego. A jest nim Piątkowskie Centrum Kultury „Dąbrówka”. Tam Jerzy Grupiński prowadzi spotkania poetyckie. We wrześniu, 12-tego, twórczość Barbary Tylman, 19-tego (w Bistro „Cezar”), Tomasza Rębacza, 3-ciego października, Adama Marii Synowca, a 17-tego Stanisława Chutkowskiego i Agnieszki W. Pawlak. Spotkaniom z poezją towarzyszą recenzje i omówienia oraz prezentacje plastyczne.  Wszystkie spotkania odbywają się o godzinie 18.00 w Centrum Kultury "Dąbrówka" na oś Bolesława Chrobrego 117. Wstęp wolny.

472 komentarzy

Skomentuj

Podając swój adres email oraz Imię/Nazwa użytkownika robisz to dobrowolnie i jednocześnie zgadzasz się na opublikowanie Twojego komentarza oraz Iminia/Nazwy użytkownika oraz zapisanie Twoich danych w bazie osób udzielających komentarze. Redakcja nie będzie tych danych używać w żaden inny sposób, w tym nie będzie wysyłać Tobie żadnych materiałów reklamowych. Twoje dane zostaną zapisane, przechowywane i administrowane przez redakcję (pełne dane w dziale KONTAKT). Masz prawo w każdym momencie do bezpłatnego i skutecznego usunięcia Swoich danych pisząc stosowną prośbę drogą mailową na adres redakcja@brawosenior.pl.

Powrót na górę