Wielkopolski Portal Senioralny

Luboń - Rada Seniorów w działaniu

Luboń - Rada Seniorów w działaniu
     Od dłuższego czasu lubońscy seniorzy zabiegają u władz miasta o dodatkowe ławeczki, w różnych częściach miasta. Widzą ich brak i niewątpliwą potrzebę większej ilości miejsc wypoczynku dla seniorów.

     Myślą nie tylko o sobie, dbają na przykład o rowerzystów. Nie tylko wskazują na zbyt małą ilość ścieżek rowerowych, ale podpowiadają też, że zgodne używanie szerokich chodników przez pieszych i rowerzystów, byłoby dla tych drugich znacznie bezpieczniejsze niż jezdnie. Rada widzi też potrzebę zbudowania w Luboniu publicznych toalet. Chciałaby też zwiększenia miejsc parkingowych dla interesantów Urzędu Miasta. Rada Seniorów zgłosiła chęć udziału w pracach nad utworzeniem w mieście nowego Dziennego Domu Pobytu dla seniorów. Ponadto Rada opowiada się za stworzeniem ze środków miejskich na promocję, budżetu na realizację działalności bieżącej Rady i umożliwiającego jej różne inicjatywy, także kontakty integrujące z organizacjami senioralnymi. Chciałaby też spotkać się z Młodzieżową Radą Miasta i omówić wspólne przedsięwzięcia. Być może jednym z nich będzie uruchomienie strony internetowej Rady Seniorów, ułatwiającej jej kontakt z mieszkańcami.

 

 

 

 

Skomentuj

Podając swój adres email oraz Imię/Nazwa użytkownika robisz to dobrowolnie i jednocześnie zgadzasz się na opublikowanie Twojego komentarza oraz Iminia/Nazwy użytkownika oraz zapisanie Twoich danych w bazie osób udzielających komentarze. Redakcja nie będzie tych danych używać w żaden inny sposób, w tym nie będzie wysyłać Tobie żadnych materiałów reklamowych. Twoje dane zostaną zapisane, przechowywane i administrowane przez redakcję (pełne dane w dziale KONTAKT). Masz prawo w każdym momencie do bezpłatnego i skutecznego usunięcia Swoich danych pisząc stosowną prośbę drogą mailową na adres redakcja@brawosenior.pl.

Powrót na górę
um
Rops
logo powiat poznanski
logo poznań

Przedstawione treści wyrażają poglądy realizatora projektu i nie muszą odzwierciedlać oficjalnego stanowiska Samorządu Województwa Wielkopolskiego