Wielkopolski Portal Senioralny

Senior + w TVP Poznań

Senior + w TVP Poznań
     W programie Wielkopolska Warta Poznania wicewojewoda Marlena Maciąg i burmistrz Lubonia Małgorzata Machalska przekazały najświeższe wiadomości o umowach z 17 gminami, na 25 programów.  

     Zostaną one sfinansowane, ze środków otrzymanych z Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej. Rząd przeznaczył na kilkuletni program Senior+, 340 mln. złotych, a w tym roku 30 mln. Nasze województwo dostało z tegorocznej puli ministerstwa 2 miliony 700 tysięcy złotych na ten cel. To jest kwota, która sytuuje nasz region w pierwszej trójce w kraju. Powstanie za nią 13 nowych dziennych miejsc pobytu dla seniorów w wielkopolskich gminach. Środki te będą też przeznaczone na istniejące już placówki. Przykładowo Luboń otrzymał pieniądze na utrzymanie istniejącego domu dziennego pobytu. Do tej pory nazywanego Senior-Wigor. W programie telewizyjnym jednak nie padła ta nazwa, bowiem tak nazywał się projekt poprzedniego rządu. Tak, czy owak pieniądze zostały przyznane na jego kontynuację, pod nazwą Senior +. Wszystkie projekty gmin z naszego województwa, zweryfikowane przez Urząd Wojewódzki, został zatwierdzone przez ministerstwo. To duży sukces.

     Program można obejrzeć w Internecie naciskając na ten link: http://poznan.tvp.pl/32980157/26062017 

Skomentuj

Podając swój adres email oraz Imię/Nazwa użytkownika robisz to dobrowolnie i jednocześnie zgadzasz się na opublikowanie Twojego komentarza oraz Iminia/Nazwy użytkownika oraz zapisanie Twoich danych w bazie osób udzielających komentarze. Redakcja nie będzie tych danych używać w żaden inny sposób, w tym nie będzie wysyłać Tobie żadnych materiałów reklamowych. Twoje dane zostaną zapisane, przechowywane i administrowane przez redakcję (pełne dane w dziale KONTAKT). Masz prawo w każdym momencie do bezpłatnego i skutecznego usunięcia Swoich danych pisząc stosowną prośbę drogą mailową na adres redakcja@brawosenior.pl.

Powrót na górę
um
Rops
logo powiat poznanski
logo poznań

Przedstawione treści wyrażają poglądy realizatora projektu i nie muszą odzwierciedlać oficjalnego stanowiska Samorządu Województwa Wielkopolskiego