Wielkopolski Portal Senioralny

Poznań - inicjatywy na rzecz seniorów

Poznań - inicjatywy na rzecz seniorów
     Na początku maja w Poznańskim Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu odbyło się kolejne posiedzenie Miejskiej Rady Seniorów. Przedstawiono na nim różne inicjatywy podejmowane na rzecz osób starszych.

       Podczas spotkania dyskutowano o  wspólnej roli NGO i Miejskiej Rady Seniorów w organizowaniu niesienia pomocy osobom starszym. W trakcie dyskusji wypowiadali się przedstawiciele kilku organizacji pozarządowych, między innymi Stowarzyszenia „Mali Bracia Ubogich”, Maltańskiego Ośrodka Pomocy, Stowarzyszenia „Lepszy Świat" oraz Fundacji „Senior Active". Ponadto podczas spotkania zastanawiano się, w jaki sposób doprowadzić do powołania szpitalnego oddziału geriatrycznego. Jest on w Poznaniu wyjątkowo potrzebny, a takie oddziały istnieją już w mniejszych miastach Wielkopolski. Na posiedzenie zostali również zaproszeni przedstawiciele tworzącego się "Wielkopolskiego Klastra Seniorów". Przedstawili oni korzyści jakie mogą płynąć ze wspólnego działania na rzecz osób starszych. Warto podkreślić, że Miejska Rada Seniorów zajmuje się wieloma dziedzinami i tematami umożliwiającymi dalszą poprawę życia osób starszych nie tylko w samym Poznaniu.

Skomentuj

Podając swój adres email oraz Imię/Nazwa użytkownika robisz to dobrowolnie i jednocześnie zgadzasz się na opublikowanie Twojego komentarza oraz Iminia/Nazwy użytkownika oraz zapisanie Twoich danych w bazie osób udzielających komentarze. Redakcja nie będzie tych danych używać w żaden inny sposób, w tym nie będzie wysyłać Tobie żadnych materiałów reklamowych. Twoje dane zostaną zapisane, przechowywane i administrowane przez redakcję (pełne dane w dziale KONTAKT). Masz prawo w każdym momencie do bezpłatnego i skutecznego usunięcia Swoich danych pisząc stosowną prośbę drogą mailową na adres redakcja@brawosenior.pl.

Powrót na górę
um
Rops
logo powiat poznanski
logo poznań

Przedstawione treści wyrażają poglądy realizatora projektu i nie muszą odzwierciedlać oficjalnego stanowiska Samorządu Województwa Wielkopolskiego