Wielkopolski Portal Senioralny

Święto Wolności?

Święto Wolności?
   To nie do końca jest tak, że Marszałek Piłsudzki był jedynym wyzwolicielem Polski. W Wielkopolsce doskonale wiemy, że Marszałkowi Wielkopolska i Ziemia Bydgoska była kompletnie  niepotrzebna.

    Dopiero 27 grudnia Wielkopolanie wzięli sprawy w swoje ręce. Wygrali jedyne zwycięskie polskie Powstanie. A tak przy okazji możemy jedynie przypomnieć, że po raz ostatni Adolf Hitler pokłonił się marszałkowi Piłsudzkiemu w berlińskiej katedrze – i to są zwyczajne fakty… Umiłowanie Marszałka jest dosyć kontrowersyjne! Generalnie czynią to jedynie osoby wywodzące się z tzw. kresów i centralnej Polski - dla których Polacy upawiający pracę organiczną są jakąś egzotyką. Przypomijmy sobie tzw. przewrót majowy, kiedy to Piłsudzki postanowił zburzyć demokrację. Wówczas w jej obronie walczyli m.in. żołnierzerze z 57 pułku piechoty Wielkopolskiej Armii Powstańczej.

423 komentarzy

Skomentuj

Podając swój adres email oraz Imię/Nazwa użytkownika robisz to dobrowolnie i jednocześnie zgadzasz się na opublikowanie Twojego komentarza oraz Iminia/Nazwy użytkownika oraz zapisanie Twoich danych w bazie osób udzielających komentarze. Redakcja nie będzie tych danych używać w żaden inny sposób, w tym nie będzie wysyłać Tobie żadnych materiałów reklamowych. Twoje dane zostaną zapisane, przechowywane i administrowane przez redakcję (pełne dane w dziale KONTAKT). Masz prawo w każdym momencie do bezpłatnego i skutecznego usunięcia Swoich danych pisząc stosowną prośbę drogą mailową na adres redakcja@brawosenior.pl.

Powrót na górę