Wielkopolski Portal Senioralny

Kalisz, czyli Calisia

Kalisz, czyli Calisia
    W czasie zaborów Kalisz znajdował się na terenie Zaboru Rosyjskiego, a położony nieopodal Ostrów Wielkopolski Zaboru Pruskiego. Wniosek z tego jest prosty – granica między Europą, a Azją również tam przebiegała.

   Podczas I wojny światowej miasto zostało zajęte przez armię niemiecką i spalone. Ale po jej zakończeniu odrodziło się, jako miasto wielokulturowe. Jako, że położone jest nieopodal Łodzi to tutaj była (trochę mniejsza) Ziemia Obiecana. Upraszczając sprawę jedni bogacili się kosztem innych.

   Moja mama wielokrotnie opowiadała mi, że przed wojną jeździło się do Kalisza kupować futra. Sprzedawali je żydowscy kupcy, którzy kupowali skóry od swoich pobratyńców z Rosji. Głównie pochodziły one z Syberii, a miejscowi kuśnierze szyli z nich okrycia dla dam, żon przedsiębiorców oraz oficerów.


   Ale Kalisz to nie tylko futra. Pod koniec XIX wieku powstała tu słynna fabryka pianin i fortepianów CALISIA. Zapewne istniały tutaj browary, małe fabryczki i manufaktury… zapewne wszystkiego. Nie wspominając o restauracjach, karczmach i gospodach. Po II wojnie światowej Kalisz musiał stać się, tak jak inne miasta, banalnym i jednorodnym kulturowo i religijnie miastem.

   Po tylu zawirowaniach historii możemy obecnie w kaliskim Ratuszu obejrzeć multimedialną wystawę przedstawiającą wielowiekowe dziedzictwo kulturowe Kalisza i jego regionu. Warto wybrać się na sentymentalną podróż w czasie!

28 komentarzy

Skomentuj

Podając swój adres email oraz Imię/Nazwa użytkownika robisz to dobrowolnie i jednocześnie zgadzasz się na opublikowanie Twojego komentarza oraz Iminia/Nazwy użytkownika oraz zapisanie Twoich danych w bazie osób udzielających komentarze. Redakcja nie będzie tych danych używać w żaden inny sposób, w tym nie będzie wysyłać Tobie żadnych materiałów reklamowych. Twoje dane zostaną zapisane, przechowywane i administrowane przez redakcję (pełne dane w dziale KONTAKT). Masz prawo w każdym momencie do bezpłatnego i skutecznego usunięcia Swoich danych pisząc stosowną prośbę drogą mailową na adres redakcja@brawosenior.pl.

Powrót na górę