Wielkopolski Portal Senioralny

Seniorzy płyną…

Seniorzy płyną…
     Zapewne wszyscy Państwo znacie kultowy film „Rejs” Marka Piwowskiego. Od jego premiery upłynęły 52 lata. Ale obraz ten nadal inspiruje ówczesnych dwudziestolatków.

 

   Grupa seniorów związanych z paroma poznańskimi UTW, Jeżyckim Centrum Kultury oraz kiedyś z Radą Seniorów postanowiła popłynąć Wisłą. Jest ona ostatnią „dziką” rzeką Europy. Rejs rozpocznie się w okolicach Krakowa, a zakończy w Gdańsku. Uczestnikami rejsu będzie 6-osobowa grupa seniorów w wieku 70-80 lat. Przepłyną prawie 900 km jachtem „Vistula Cruiser”. Jednostka ta ma 10 m długości.

 

   Podczas 21-dniowego rejsu załoga przewiduje spotkać się z przedstawicielami siedmiu Gminnych Rad Seniora i Klubów Seniora zlokalizowanych w miejscowościach położonych nad Wisłą, łącznie z Warszawską Radą Seniorów. Rejs będzie z jednej strony promocją aktywnego spędzania czasu seniorów, a z drugiej – wymianą doświadczeń w społecznej pracy na rzecz lokalnych środowisk senioralnych. Rejs rozpocznie się 1 maja.

 

25 komentarzy

Skomentuj

Podając swój adres email oraz Imię/Nazwa użytkownika robisz to dobrowolnie i jednocześnie zgadzasz się na opublikowanie Twojego komentarza oraz Iminia/Nazwy użytkownika oraz zapisanie Twoich danych w bazie osób udzielających komentarze. Redakcja nie będzie tych danych używać w żaden inny sposób, w tym nie będzie wysyłać Tobie żadnych materiałów reklamowych. Twoje dane zostaną zapisane, przechowywane i administrowane przez redakcję (pełne dane w dziale KONTAKT). Masz prawo w każdym momencie do bezpłatnego i skutecznego usunięcia Swoich danych pisząc stosowną prośbę drogą mailową na adres redakcja@brawosenior.pl.

Powrót na górę