Wielkopolski Portal Senioralny

Polski bon turystyczny

Polski bon turystyczny
   Program 500+ adresowany jest do młodych Polaków. Najnowsze rozwiązania także omijają nas,  czyli co czwartego obywatela naszego kraju. Dlatego ważna wydaje się inicjatywa Senatu.

    Senatorowie zagłosowali za tym rozwiązaniem. 54 głosy za, 43 wstrzymujące się, nikt nie był przeciw. Teraz decyzja należy do Sejmu. Czy większość sejmowa postąpi podobnie. Trudno dziś przewidzieć, bo to kosztowna decyzja, Program dla 9 milionów emerytów i rencistów kosztowałby 4,5 mld zł. To dużo. Taka pomoc w wysokości bonu 500 zł na osobę, do wykorzystania między 1 września 2021 a 31 marca 2022, umożliwiłaby wyjazd na wypoczynek tym, którzy z niego nie korzystali - najczęściej z powodu braku pieniędzy. 500 złotych dopłaty do usług firm turystycznych, zarejestrowanych w Polskiej Organizacji Turystycznej, byłby także zastrzykiem dla branży bardzo poszkodowanej przez pandemię. Czy stać nas na taką pomoc? Czy projekt senatorów opozycyjnych może znaleźć poparcie większości sejmowej. Zobaczymy.

2 komentarzy

Skomentuj

Podając swój adres email oraz Imię/Nazwa użytkownika robisz to dobrowolnie i jednocześnie zgadzasz się na opublikowanie Twojego komentarza oraz Iminia/Nazwy użytkownika oraz zapisanie Twoich danych w bazie osób udzielających komentarze. Redakcja nie będzie tych danych używać w żaden inny sposób, w tym nie będzie wysyłać Tobie żadnych materiałów reklamowych. Twoje dane zostaną zapisane, przechowywane i administrowane przez redakcję (pełne dane w dziale KONTAKT). Masz prawo w każdym momencie do bezpłatnego i skutecznego usunięcia Swoich danych pisząc stosowną prośbę drogą mailową na adres redakcja@brawosenior.pl.

Powrót na górę
um
Rops
logo powiat poznanski
logo poznań

Przedstawione treści wyrażają poglądy realizatora projektu i nie muszą odzwierciedlać oficjalnego stanowiska Samorządu Województwa Wielkopolskiego