Wielkopolski Portal Senioralny

Poznań - Klub "Starówka" zaprasza

Poznań - Klub "Starówka" zaprasza
Poznański Klub Seniora "Starówka" zaprasza seniorów na organizowane dla nich zajęcia. Możliwe jest także skorzystanie z codziennych obiadów.

W ramach zajęć Klub "Starówka" oferuje poznańskim seniorom gimnastykę, zabiegi fizjoterapeutyczne, warsztaty kulinarne, wspólne wyjścia do kina, imprezy tematyczne, turnieje oraz spotkania towarzyskie. Istnieje również możliwość skorzystania z codziennie wydawanych obiadów. Seniorzy, którzy są  zainteresowani taką formą spędzania czasu mogą zgłosić się bezpośrednio do Klubu "Starówka". Ale również może dokonać tego, w ich imieniu, najbliższa rodzina. Następnie, po otrzymaniu skierowania z Filii Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu, właściwej dla miejsca zamieszkania seniora następuje przeprowadzenie wywiadu środowiskowego. Niestety pobyt i wyżywienie w Dziennych Domach Pomocy jest odpłatny. Jej wysokość ustalana jest indywidualnie po przeprowadzeniu wywiadu. Urzędnicy MOPR podejmując decyzje o wysokości kwoty odpłatności każdorazowo uwzględniają  wysokość dochodów oraz wydatków seniora ubiegającego się o pobyt w Klubie "Starówka". Na wysokość opłat mają wpływ udokumentowane środki wydatkowane każdego miesiąca na leczenie. Dlatego warto każdorazowo pobierać w aptece imienną fakturę. Dzięki temu istnieje możliwość ubiegania się o częściowe lub całkowite zwolnienie z odpłatności za pobyt.

Klub Seniora "Starówka" mieści się przy ul. Wodnej 1 i bezpośrednio przylega do Starego Rynku. Aby skontaktować się z jego pracownikami wystarczy zatelefonować pod numer  61 855 76 47.  Klub jest czynny od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00. Jego działalność współfinansowana jest przez Samorząd Miasta Poznania.

 

 

Skomentuj

Podając swój adres email oraz Imię/Nazwa użytkownika robisz to dobrowolnie i jednocześnie zgadzasz się na opublikowanie Twojego komentarza oraz Iminia/Nazwy użytkownika oraz zapisanie Twoich danych w bazie osób udzielających komentarze. Redakcja nie będzie tych danych używać w żaden inny sposób, w tym nie będzie wysyłać Tobie żadnych materiałów reklamowych. Twoje dane zostaną zapisane, przechowywane i administrowane przez redakcję (pełne dane w dziale KONTAKT). Masz prawo w każdym momencie do bezpłatnego i skutecznego usunięcia Swoich danych pisząc stosowną prośbę drogą mailową na adres redakcja@brawosenior.pl.

Powrót na górę
um
Rops
logo powiat poznanski
logo poznań

Przedstawione treści wyrażają poglądy realizatora projektu i nie muszą odzwierciedlać oficjalnego stanowiska Samorządu Województwa Wielkopolskiego