Wielkopolski Portal Senioralny

Pamiętamy o DPS-ach

Pamiętamy o DPS-ach
    Jednym z głównych ognisk koronawirusa nadal są Domy Pomocy Społecznej. Tak jest w Polsce oraz na całym świecie. W ostatnich miesiącach właśnie w tych placówkach dochodziło do dramatycznych sytuacji.

    W Wielkopolsce funkcjonują 63 DPS-y, w których całodobową opieką objęte jest 6 tysięcy osób. Zajmuje się nimi 4 tysiące pracowników. Ponadto działa wiele prywatnych domów seniora. Ostatnio wojewoda wielkopolski przekazał 2 miliony złotych na dofinansowanie działań prewencyjnych w 63 wielkopolskich Domach Pomocy Społecznej. Średnio na jedną placówkę przypada niecałe 32 000 zł. Tymczasem Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego na ten sam cel przeznaczył wielokrotnie większą kwotę. Nie dwa, a trzydzieści dwa miliony złotych, z czego lwią część finansuje Europejski Fundusz Społeczny.

    Zainteresowane placówki mogą składać wnioski o wsparcie finansowe w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej. Nabór ma charakter ciągły, aż do wyczerpania środków finansowych. Granty mogą być wydatkowane m.in. na wypłaty dodatków dla personelu, zapewnienia miejsc pobytu tymczasowego dla kadry, zakup testów na obecność  COVID-19. Więcej informacji znajduję się TUTAJ.

Skomentuj

Podając swój adres email oraz Imię/Nazwa użytkownika robisz to dobrowolnie i jednocześnie zgadzasz się na opublikowanie Twojego komentarza oraz Iminia/Nazwy użytkownika oraz zapisanie Twoich danych w bazie osób udzielających komentarze. Redakcja nie będzie tych danych używać w żaden inny sposób, w tym nie będzie wysyłać Tobie żadnych materiałów reklamowych. Twoje dane zostaną zapisane, przechowywane i administrowane przez redakcję (pełne dane w dziale KONTAKT). Masz prawo w każdym momencie do bezpłatnego i skutecznego usunięcia Swoich danych pisząc stosowną prośbę drogą mailową na adres redakcja@brawosenior.pl.

Powrót na górę
um
Rops
logo powiat poznanski
logo poznań

Przedstawione treści wyrażają poglądy realizatora projektu i nie muszą odzwierciedlać oficjalnego stanowiska Samorządu Województwa Wielkopolskiego