Wielkopolski Portal Senioralny

W Kole powstała Rada Seniorów

W Kole powstała Rada Seniorów
    Starsi mieszkańcy wielkopolskiego Koła doczekali się swojej reprezentacji. Po dwóch latach starań powołano Miejską Radę Seniorów.

   Jeszcze do niedawna modne było tworzenie Młodzieżowych Rad Miasta. Ale społeczeństwo starzeje się. Powstał więc pomysł powoływania Miejskich Rad Seniorów. Zadaniem ich jest reprezentowanie interesów najstarszego pokolenia w działaniach władz miejskich. Pierwszą w Polsce Radę Seniorów powołano 12 lat temu w Poznaniu. Obecnie w Wielkopolsce działa ich ponad trzydzieści. W Kole już dwa lata temu planowano powołanie Rady Seniorów. Jednak poprzednie władze miasta ostatecznie zrezygnowały z tego pomysłu. Ale w tym roku udało się przeprowadzić wybory i powołać dziewięcioosobowe ciało. Miało to miejsce w marcu, więc w warunkach pandemii nie było możliwe ukonstytuowanie się zarządu. Stało się to dopiero w ostatnich dniach. Przewodniczącym został Wiesław Czekalski, który jest jednocześnie wiceprezesem Klubu Seniora „Trzecia zmiana”.

Skomentuj

Podając swój adres email oraz Imię/Nazwa użytkownika robisz to dobrowolnie i jednocześnie zgadzasz się na opublikowanie Twojego komentarza oraz Iminia/Nazwy użytkownika oraz zapisanie Twoich danych w bazie osób udzielających komentarze. Redakcja nie będzie tych danych używać w żaden inny sposób, w tym nie będzie wysyłać Tobie żadnych materiałów reklamowych. Twoje dane zostaną zapisane, przechowywane i administrowane przez redakcję (pełne dane w dziale KONTAKT). Masz prawo w każdym momencie do bezpłatnego i skutecznego usunięcia Swoich danych pisząc stosowną prośbę drogą mailową na adres redakcja@brawosenior.pl.

Powrót na górę
um
Rops
logo powiat poznanski
logo poznań

Przedstawione treści wyrażają poglądy realizatora projektu i nie muszą odzwierciedlać oficjalnego stanowiska Samorządu Województwa Wielkopolskiego