Wielkopolski Portal Senioralny

Seniorom najlepiej żyje się w Poznaniu

Seniorom najlepiej żyje się w Poznaniu
   Według najnowszego raportu Poznań jest najbardziej przyjaznym dla seniorów dużym miastem w Polsce.

    W badaniu przeprowadzonym przez iKalkulator.pl wzięło udział tylko 16 miast będących stolicą województw. Porównano ofertę dla osób w wieku 60+. Raport „Najlepsze Miasta dla Seniorów 2019” został przygotowany na podstawie danych pozyskanych z urzędów miast, GUS, policji i NBP. Wzięto w nim pod uwagę również informacje o cenach miesięcznych biletów komunikacji miejskiej. Oceniając działania miasta na rzecz seniorów, autorzy raportu wzięli pod uwagę kwestie, które mają wpływ na komfort życia osób starszych. Sprawdzili, czy w miastach działa Karta Seniora, czy istnieje Miejska Rada Seniorów oraz Centrum Aktywności Seniora. Zbadano również jakie działania na rzecz seniorów finansuje dana gmina. Poznań okazał się najlepszym miastem. Nic dziwnego, ponieważ tutaj powstała pierwsza w Polsce Miejska Rada Seniorów. Drugie miejsce w rankingu zajął Kraków, a trzecie Bydgoszcz. Szkoda, że nie zbadano innych miast w Wielkopolsce. Tam też dużo zrobiono, aby seniorom żyło się dobrze.

Skomentuj

Podając swój adres email oraz Imię/Nazwa użytkownika robisz to dobrowolnie i jednocześnie zgadzasz się na opublikowanie Twojego komentarza oraz Iminia/Nazwy użytkownika oraz zapisanie Twoich danych w bazie osób udzielających komentarze. Redakcja nie będzie tych danych używać w żaden inny sposób, w tym nie będzie wysyłać Tobie żadnych materiałów reklamowych. Twoje dane zostaną zapisane, przechowywane i administrowane przez redakcję (pełne dane w dziale KONTAKT). Masz prawo w każdym momencie do bezpłatnego i skutecznego usunięcia Swoich danych pisząc stosowną prośbę drogą mailową na adres redakcja@brawosenior.pl.

Powrót na górę
um
Rops
logo powiat poznanski
logo poznań

Przedstawione treści wyrażają poglądy realizatora projektu i nie muszą odzwierciedlać oficjalnego stanowiska Samorządu Województwa Wielkopolskiego