Wielkopolski Portal Senioralny

Komputer bez tajemnic

Komputer bez tajemnic
     Generalnie większość osób, które ostatnio przeszły na emeryturę doskonale porusza się w Internecie. Przecież przez ostatnie 20 lat było to podstawowe narzędzie w ich pracy.

     Jednak dla tych nielicznych, którzy nadal nie potrafią poruszać się w „sieci” przygotowano specjalne szkolenie. Organizuje je Biblioteka Raczyńskich. Podczas zajęć będzie można dowiedzieć się, jak wyszukiwać informacje za pomocą Google, jak obsługiwać pocztę mailową oraz jakie są reguły bezpieczeństwa w Internecie.

    Aby zapisać się na ten kurs wystarczy zatelefonować w dniu 14 lutego pod nr telefonu 61 885 89 18.

 

 

Skomentuj

Podając swój adres email oraz Imię/Nazwa użytkownika robisz to dobrowolnie i jednocześnie zgadzasz się na opublikowanie Twojego komentarza oraz Iminia/Nazwy użytkownika oraz zapisanie Twoich danych w bazie osób udzielających komentarze. Redakcja nie będzie tych danych używać w żaden inny sposób, w tym nie będzie wysyłać Tobie żadnych materiałów reklamowych. Twoje dane zostaną zapisane, przechowywane i administrowane przez redakcję (pełne dane w dziale KONTAKT). Masz prawo w każdym momencie do bezpłatnego i skutecznego usunięcia Swoich danych pisząc stosowną prośbę drogą mailową na adres redakcja@brawosenior.pl.

Powrót na górę
um
Rops
logo powiat poznanski
logo poznań

Przedstawione treści wyrażają poglądy realizatora projektu i nie muszą odzwierciedlać oficjalnego stanowiska Samorządu Województwa Wielkopolskiego