Wielkopolski Portal Senioralny

Kluby Seniora – raport

Kluby Seniora – raport
   Klub seniora może być panaceum na samotność, apatię, odrętwienie i wycofanie społeczne. Oczywiście musi on spełniać wymagania współczesnych seniorów. A to nie jest takie proste.

   Kluby seniora to nieformalne, tylko lekko zinstytucjonalizowane miejsce spotkań osób starszych. Zazwyczaj organizowane są przy domach kultury, siedzibach rad osiedli, spółdzielni mieszkaniowych, a także przy parafiach. Swoje kluby prowadzą też między innymi Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, NSZZ Solidarność, Polski Czerwony Krzyż oraz różne fundacje i stowarzyszenia. W odróżnieniu od domów dziennego pobytu, czy środowiskowych domów pomocy, kluby seniora nie zapewniają opieki, nie prowadzą terapii itd. Kluby seniora są przede wszystkim miejscem spotkań osób w podobnym wieku, mieszkających w swojej okolicy. Oprócz funkcji czysto towarzyskich, kluby seniora mają do zaoferowania ciekawe zajęcia, warsztaty – łączne z kursami tańca i gotowania. Organizują też wycieczki, wyjścia do kina czy teatru. Aby zostać członkiem takiego klubu nie potrzeba skierowania z jakiejkolwiek instytucji. Wystarczy przyjść. Spotkania są darmowe. Jednak należy się liczyć z symboliczną opłatą za wspólnie zakupioną kawę i słodycze. Wycieczki i wspólne wyjścia do kina też są odpłatne. Jednak bilety grupowe są tańsze od normalnych.


    W samym Poznaniu działa prawie 70 Klubów Seniora. Z myślą o nich Centrum Inicjatyw Senioralnych uruchomiło specjalny program „Animator senioralny”. W jego ramach odbywają się szkolenia dla liderów Klubów Seniora. Mogą tam zdobyć wiedzę w jaki sposób ciekawie prowadzić zajęcia oraz jak zdobyć na nie fundusze.


    W Polsce żyje już 9 mln osób jest wieku emerytalnym. Funkcjonujące Kluby Seniora i Uniwersytety Trzeciego Wieku spełniają oczekiwanie tylko części z nich. Zazwyczaj nie biorą one pod uwagę najmłodszych emerytów. A ci doskonale poruszają się w Internecie, nierzadko znają języki obce i są bywali w świecie. Wydaje się, że dla nich należy stworzyć zupełnie nowy model klubów seniora.

256 komentarzy

Skomentuj

Podając swój adres email oraz Imię/Nazwa użytkownika robisz to dobrowolnie i jednocześnie zgadzasz się na opublikowanie Twojego komentarza oraz Iminia/Nazwy użytkownika oraz zapisanie Twoich danych w bazie osób udzielających komentarze. Redakcja nie będzie tych danych używać w żaden inny sposób, w tym nie będzie wysyłać Tobie żadnych materiałów reklamowych. Twoje dane zostaną zapisane, przechowywane i administrowane przez redakcję (pełne dane w dziale KONTAKT). Masz prawo w każdym momencie do bezpłatnego i skutecznego usunięcia Swoich danych pisząc stosowną prośbę drogą mailową na adres redakcja@brawosenior.pl.

Powrót na górę