Wielkopolski Portal Senioralny

Poznań – konkurs „Moje piękne chwile”

Poznań – konkurs „Moje piękne chwile”
    Wielu z nas po przejściu na emeryturę odkrywa w sobie talent poetycki.  Z myślą o tych osobach organizowana jest kolejna edycja konkursu poetyckiego.

     Autorski Klub Seniora 82 wraz z Dyrekcją Szkoły Podstawowej nr 82 i Radą Osiedla Stare Miasto ogłosił konkurs poetycki „Moje piękne chwile - cieszymy się życiem” Aby wziąć w nim udział wystarczy być seniorem i mieszkańcem Poznania. Każdy autor może zgłosić maksymalnie dwa wiersze, napisane dowolną techniką. Jednak warunkiem jest to, aby nigdzie wcześniej nie były one publikowane. Każdą pracę opatrzoną godłem należy przesłać w dwóch egzemplarzach maszynopisu lub wydruku komputerowego w formacie A-4. Do nadesłanych prac należy dołączyć zaklejona kopertę, opisaną tym samym godłem z danymi identyfikującymi autora: imię i nazwisko, adres zamieszkania, telefon oraz ewentualny  e-mail kontaktowy. Wiersze można nadsyłać do 30 sierpnia na adres: Klub Seniora 82 ul. Krakowska 10, 61-889 Poznań.


    Wyniki konkursu zostaną podane do 15 września 2019 r. na stronie Centrum Inicjatyw Senioralnych. Uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi 18 września 2019 r. O terminie ogłoszenia wyników wszyscy laureaci zostaną powiadomieni osobiście.  Honorowy patronat nad konkursem objęła Rada Osiedla Stare Miasto oraz Centrum Inicjatyw Senioralnych w Poznaniu. Poniżej w załączniku zamieszczony został Regulamin Konkursu.

Skomentuj

Podając swój adres email oraz Imię/Nazwa użytkownika robisz to dobrowolnie i jednocześnie zgadzasz się na opublikowanie Twojego komentarza oraz Iminia/Nazwy użytkownika oraz zapisanie Twoich danych w bazie osób udzielających komentarze. Redakcja nie będzie tych danych używać w żaden inny sposób, w tym nie będzie wysyłać Tobie żadnych materiałów reklamowych. Twoje dane zostaną zapisane, przechowywane i administrowane przez redakcję (pełne dane w dziale KONTAKT). Masz prawo w każdym momencie do bezpłatnego i skutecznego usunięcia Swoich danych pisząc stosowną prośbę drogą mailową na adres redakcja@brawosenior.pl.

Powrót na górę
um
Rops
logo powiat poznanski
logo poznań

Przedstawione treści wyrażają poglądy realizatora projektu i nie muszą odzwierciedlać oficjalnego stanowiska Samorządu Województwa Wielkopolskiego