Wielkopolski Portal Senioralny

Szkolenie - senior asystentem seniora

Szkolenie - senior asystentem seniora
W Buku i Kórniku zostaną przeprowadzone bezpłatne szkolenia dla osób powyżej 60 roku życia, które opiekują się niepełnosprawnymi seniorami.

Podczas czterech dni szkolenia uczestnicy zostaną kompleksowo przygotowani do pełnienia roli opiekuna niepełnosprawnego seniora. Zajęcia adresowane są do osób powyżej 60 roku życia. W Buku szkolenie odbędzie się w dniach 17 - 20 października w godzinach od 16.00 do 20.00. Zapisy na zajęcia przyjmuje Karolina Tonder-Kryś z Ośrodka Pomocy Społecznej w Buku. Wystarczy zgłosić chęć udziału pod numerem telefonu 618 884 425. Natomiast w Kórniku szkolenie odbędzie się w dniach 24 - 27 października również od godz. 16.00 do 20.00. Zapisy przyjmuje Iwona Zielazek z Ośrodka Pomocy Społecznej w Kórniku pod numerami telefonu 61 81 70 054 lub 784 055 462. Szkolenie "Senior - asystent seniora" przygotowało Stowarzyszenie AMA przy wsparciu finansowym  Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 

Skomentuj

Podając swój adres email oraz Imię/Nazwa użytkownika robisz to dobrowolnie i jednocześnie zgadzasz się na opublikowanie Twojego komentarza oraz Iminia/Nazwy użytkownika oraz zapisanie Twoich danych w bazie osób udzielających komentarze. Redakcja nie będzie tych danych używać w żaden inny sposób, w tym nie będzie wysyłać Tobie żadnych materiałów reklamowych. Twoje dane zostaną zapisane, przechowywane i administrowane przez redakcję (pełne dane w dziale KONTAKT). Masz prawo w każdym momencie do bezpłatnego i skutecznego usunięcia Swoich danych pisząc stosowną prośbę drogą mailową na adres redakcja@brawosenior.pl.

Powrót na górę