Wielkopolski Portal Senioralny

UTW w Środzie Wielkopolskiej

UTW w Środzie Wielkopolskiej
      Uniwersytet powstał siedem lat temu. Działa jako Stowarzyszenie zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym. W zajęciach uczestniczy ponad 150 osób.

     Działalność Uniwersytetu finansowana jest ze składek członkowskich. Rok akademicki tradycyjnie zaczyna się 1 października, a kończy ostatniego dnia czerwca. Zajęcia odbywają się w różnych formach służących aktywizacji umysłowej i fizycznej seniorów. Odbywają się zarówno wykłady tematyczne, jak i zajęcia w licznych sekcjach. Można uczyć się języka angielskiego, francuskiego, czy niemieckiego. Jest także sekcja plastyczna i teatralna oraz warsztaty komputerowe. Odbywają się również zajęcia z gimnastyki rehabilitacyjnej, gimnastyki na basenie, a także ćwiczenia taneczne.
Aby zapisać się na zajęcia wystarczy przyjść do biura Uniwersytetu w każdy czwartek w godzinach 15:00 – 17:00. Biuro znajduje się przy ul, Kilińskiego 33.

Skomentuj

Podając swój adres email oraz Imię/Nazwa użytkownika robisz to dobrowolnie i jednocześnie zgadzasz się na opublikowanie Twojego komentarza oraz Iminia/Nazwy użytkownika oraz zapisanie Twoich danych w bazie osób udzielających komentarze. Redakcja nie będzie tych danych używać w żaden inny sposób, w tym nie będzie wysyłać Tobie żadnych materiałów reklamowych. Twoje dane zostaną zapisane, przechowywane i administrowane przez redakcję (pełne dane w dziale KONTAKT). Masz prawo w każdym momencie do bezpłatnego i skutecznego usunięcia Swoich danych pisząc stosowną prośbę drogą mailową na adres redakcja@brawosenior.pl.

Powrót na górę
um
Rops
logo powiat poznanski
logo poznań

Przedstawione treści wyrażają poglądy realizatora projektu i nie muszą odzwierciedlać oficjalnego stanowiska Samorządu Województwa Wielkopolskiego