Wielkopolski Portal Senioralny

Poznań – konkurs poetycki

Poznań – konkurs poetycki
    Już po raz kolejny Klub Seniora 82 ogłasza konkurs poetycki „Moje piękne chwile.” Poznańscy seniorzy będą mogli ubiegać się o atrakcyjne nagrody.

    Wiele starszych osób pisze wiersze. Często nie są one nigdzie publikowane. Nadarza się więc okazja, aby spróbować swoich sił w konkursie. Wystarczy być mieszkańcem Poznania i zgłosić do konkursu maksymalnie dwa niepublikowane wiersze. Utwory muszą być opatrzone godłem. Do nadesłanych prac należy dołączyć zaklejona kopertę, opisaną tym samym godłem i danymi identyfikującymi autora: imię i nazwisko, adres zamieszkania, telefon oraz ewentualny e-mail kontaktowy. Prace należy nadsyłać do 17 września na adres Klub Seniora 82, ul. Krakowska 10, 61 - 889 Poznań. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone najpóźniej 8 października na stronie Centrum Inicjatyw Senioralnych, które objęło honorowy patronat nad konkursem.

Skomentuj

Podając swój adres email oraz Imię/Nazwa użytkownika robisz to dobrowolnie i jednocześnie zgadzasz się na opublikowanie Twojego komentarza oraz Iminia/Nazwy użytkownika oraz zapisanie Twoich danych w bazie osób udzielających komentarze. Redakcja nie będzie tych danych używać w żaden inny sposób, w tym nie będzie wysyłać Tobie żadnych materiałów reklamowych. Twoje dane zostaną zapisane, przechowywane i administrowane przez redakcję (pełne dane w dziale KONTAKT). Masz prawo w każdym momencie do bezpłatnego i skutecznego usunięcia Swoich danych pisząc stosowną prośbę drogą mailową na adres redakcja@brawosenior.pl.

Powrót na górę
um
Rops
logo powiat poznanski
logo poznań

Przedstawione treści wyrażają poglądy realizatora projektu i nie muszą odzwierciedlać oficjalnego stanowiska Samorządu Województwa Wielkopolskiego