Wielkopolski Portal Senioralny

Pniewy - Wesoły autobus ponownie wyruszył

Pniewy - Wesoły autobus ponownie wyruszył
W tym roku uczestnicy Dziennego Domu Seniora w Pniewach ponownie wsiedli do "Wesołego autobusu" i prezentują swój program artystyczny seniorom z wielkopolskich gmin.

        Pniewskie Stowarzyszenie „Perspektywa” realizuje aktualnie projekt ”Wesołym autobusem po Ziemi Wielkopolskiej”. Przedsięwzięcie stanowi kontynuację akcji „Wesoły autobus”, realizowanej przez Stowarzyszenie w ubiegłym roku. Głównym celem obydwu projektów jest zwiększenie aktywności społecznej osób starszych zamieszkałych w regionie oraz promowanie postaw wolontariackich wśród seniorów.  Emeryci  z  Dziennego Domu Seniora w Pniewach, podczas tegorocznych warsztatów przygotowali kolejny program artystyczny, aby wyruszyć z nim do innych środowisk seniorskich w okolicznych gminach. W ubiegłym roku seniorzy z Pniew siedmiokrotnie zaprezentowali swój spektakl. Dotarli do czterech sołectw w Gminie Pniewy. Były to świetlice wiejskie w Zajączkowie, Zamorzu, Przystankach i Turowie. Odwiedzili również Śmiłowo w Gminie Szamotuły oraz Dom Pomocy Społecznej w Łężeczkach oraz Klub Seniora „Srebrny Włos” działający przy Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Tomyślu. Podczas spotkań artystycznych seniorzy z DDS w Pniewach prezentowali program artystyczno – muzyczny „Sołtysowa zagroda” oraz propagowali aktywność społeczną osób starszych i korzyści z niej płynące. Spotkania z „Wesołym autobusem” zgromadziły łącznie ponad 400 osób.

          W tym roku seniorzy z Pniew prezentują program artystyczny zatytułowany „Przyjdź na ławkę”, który zawiera dużą dozę humoru. Praktycznie każde spotkanie kończy się wspólną integracją przy śpiewie i tańcu. Zaplanowane tegoroczne „przystanki” zlokalizowane są na terenie powiatu szamotulskiego, nowotomyskiego, grodziskiego i poznańskiego. "Wesoły autobus" dotychczas odwiedził wsie Konin, Lubocześnica oraz Zgierzynka. W najbliższym czasie pniewscy seniorzy przyjadą do wsi Nojewo i Chełmno. Odwiedzą także Dom Dziennego Pobytu w Buku oraz w Grodzisku Wielkopolskim. Podczas spotkań artystycznych, nieaktywni dotychczas seniorzy – zwłaszcza zamieszkujący na wsi, zarażają się optymizmem seniorów z Pniew, którzy będąc na scenie, realizują swoją aktywność. Ale przede wszystkim pokazują, że w każdym wieku można czuć się spełnionym.

Natomiast dla seniorów, którzy nie mają predyspozycji do występowania na scenie, Stowarzyszenie "Perspektywa" przygotowało ciekawą ofertę wolontariatu. Dla tych osób organizowane są warsztaty rękodzieła artystycznego, podczas których we współpracy z kadrą projektu, przygotowywane są materiały niezbędne dla właściwej organizacji i przebiegu "Wesołego autobusu". Są to zaproszenia i podziękowania oraz upominki wykonywane techniką papieroplastyki. Obydwa projekty realizowane są przez Pniewskie Stowarzyszenie "Perspektywa" w partnerstwie z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Pniewach, Gminą Pniewy oraz sołectwami i innymi instytucjami dla seniorów, które przyjmują „Wesoły autobus”. Projekt współfinansowany jest przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego.

 

 

Skomentuj

Podając swój adres email oraz Imię/Nazwa użytkownika robisz to dobrowolnie i jednocześnie zgadzasz się na opublikowanie Twojego komentarza oraz Iminia/Nazwy użytkownika oraz zapisanie Twoich danych w bazie osób udzielających komentarze. Redakcja nie będzie tych danych używać w żaden inny sposób, w tym nie będzie wysyłać Tobie żadnych materiałów reklamowych. Twoje dane zostaną zapisane, przechowywane i administrowane przez redakcję (pełne dane w dziale KONTAKT). Masz prawo w każdym momencie do bezpłatnego i skutecznego usunięcia Swoich danych pisząc stosowną prośbę drogą mailową na adres redakcja@brawosenior.pl.

Powrót na górę
um
Rops
logo powiat poznanski
logo poznań

Przedstawione treści wyrażają poglądy realizatora projektu i nie muszą odzwierciedlać oficjalnego stanowiska Samorządu Województwa Wielkopolskiego