Wielkopolski Portal Senioralny

Poznański konkurs poetycki

Poznański konkurs poetycki
"Moje piękne chwile" - to nazwa konkursu poetyckiego przeznaczonego dla poznańskich seniorów. Konkurs jest inicjatywą prężnie działającego w Poznaniu Klubu Seniora 82.

Wielu seniorów realizuje się w twórczości poetyckiej. W ten piękny sposób starają się zapisać swoje doznania. Wychodząc na przeciw oczekiwaniom tych osób Klub Seniora 82, Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 82 w Poznaniu oraz Rada Osiedla Stare Miasto ogłosiły konkurs poetycki "Moje piękne chwile". Aby wziąć w nim udział wystarczy być seniorem zameldowanym w Poznaniu. Każdy autor może zgłosić maksymalnie dwa wiersze o dowolnej tematyce. Jedynym warunkiem jest to, aby były nigdzie nie publikowane, ani nie nagradzane. Laureatów konkursu wyłoni specjalnie powołane jury, a nagrodzeni autorzy otrzymają nagrody rzeczowe ufundowane przez sponsorów. Prace należy dostarczyć w dwóch egzemplarzach wydruku komputerowego lub maszynopisu. Wszystkie utwory muszą być opatrzone godłem. Do nadesłanych prac należy dołączyć zaklejoną kopertę, opisaną tym samym godłem zawierającą imię i nazwisko autora, adres zamieszkania, telefon oraz ewentualny kontakt e-mail. Wiersze na konkurs można dostarczyć osobiście lub nadsyłać listem poleconym na adres - Klub Seniora 82 ul. Krakowska 10, 61-889 Poznań. Uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi 10 października.  

Konkurs odbywa się patronatem Centrum Inicjatyw Senioralnych w Poznaniu. Natomiast nagrodzone wiersze zostaną opublikowane na naszym portalu.

Skomentuj

Podając swój adres email oraz Imię/Nazwa użytkownika robisz to dobrowolnie i jednocześnie zgadzasz się na opublikowanie Twojego komentarza oraz Iminia/Nazwy użytkownika oraz zapisanie Twoich danych w bazie osób udzielających komentarze. Redakcja nie będzie tych danych używać w żaden inny sposób, w tym nie będzie wysyłać Tobie żadnych materiałów reklamowych. Twoje dane zostaną zapisane, przechowywane i administrowane przez redakcję (pełne dane w dziale KONTAKT). Masz prawo w każdym momencie do bezpłatnego i skutecznego usunięcia Swoich danych pisząc stosowną prośbę drogą mailową na adres redakcja@brawosenior.pl.

Powrót na górę
um
Rops
logo powiat poznanski
logo poznań

Przedstawione treści wyrażają poglądy realizatora projektu i nie muszą odzwierciedlać oficjalnego stanowiska Samorządu Województwa Wielkopolskiego