Wielkopolski Portal Senioralny

Poznań dla seniorów

Poznań dla seniorów
   Jesienią ubiegłego roku Rada Miasta Poznania przyjęła dokument o nazwie "Polityka Senioralna Miasta Poznania na lata 2017 - 2021". Pod koniec lutego zebrała się 30 - osobowa Rada Programowa ds. wdrażania i realizacji tegoż dokumentu. Tyle, że już dawno pożegnaliśmy rok 2017.

    W skład Rady wchodzi m.in. 3 członków Miejskiej Rady Seniorów w Poznaniu oraz dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Miasta Poznania. Spotkaniu przewodniczył wice prezydent miasta Poznania Jędrzej Solarski. Jest on znany z ogromnej życzliwości wobec najstarszych mieszkańców Poznania. Spotkanie dotyczyło ustalenia harmonogramu realizacji w kolejnych latach zagadnień ujętych w siedmiu obszarach polityki senioralnej. Ustalano, że w ciągu miesiąca członkowie Rady Programowej złożą wypełnione specjalne ankiety, w których wskażą kolejność dla proponowanych przez siebie zadań. Co prawda z lekkim opóźnieniem, ale zapowiada się rzeczowe i dynamiczne działanie. Miejska Rada Seniorów w Poznaniu, jako reprezentacja środowiska seniorów, będzie mieć z tego faktu dużą satysfakcję.

    Pełen tekst opublikowany na stronie Miejskiej Rady Seniorów znajduje się TUTAJ.

6 komentarzy

Skomentuj

Podając swój adres email oraz Imię/Nazwa użytkownika robisz to dobrowolnie i jednocześnie zgadzasz się na opublikowanie Twojego komentarza oraz Iminia/Nazwy użytkownika oraz zapisanie Twoich danych w bazie osób udzielających komentarze. Redakcja nie będzie tych danych używać w żaden inny sposób, w tym nie będzie wysyłać Tobie żadnych materiałów reklamowych. Twoje dane zostaną zapisane, przechowywane i administrowane przez redakcję (pełne dane w dziale KONTAKT). Masz prawo w każdym momencie do bezpłatnego i skutecznego usunięcia Swoich danych pisząc stosowną prośbę drogą mailową na adres redakcja@brawosenior.pl.

Powrót na górę
um
Rops
logo powiat poznanski
logo poznań

Przedstawione treści wyrażają poglądy realizatora projektu i nie muszą odzwierciedlać oficjalnego stanowiska Samorządu Województwa Wielkopolskiego